Afdrukken

Verpleegkundige zorgen:

Specifieke zorgen:

Palliatieve Zorgen:

In de palliatieve fase van het leven staan wij U optimaal bij zowel verpleegkundig – medisch als psychologisch.
Er is steeds een nauwe samenwerking met de huisarts – de specialist – het palliatief team.
Wij zijn op de hoogte van alle formaliteiten en noodzakelijke premies.
Wij voorzien een continuïteit van de zorg.


Diabetes:

In ons team ben ik ook opgeleid als diabeteseducator.
Van zodra je in een zorgtraject voor diabetici opgenomen wordt heb je recht op een aantal vergoedingen.
Alle opleidingen worden gegeven met als doel inzicht te krijgen in uw ziekte en verbetering van de klachten.
Voor specifieke zaken zie het thema over diabetes.